substance στα Πολωνικά

προφορά
n. istota, antyseptyk, treść, sens, substancja, ciało {fiz.}, masa, materiał, budulec, solidność

παράδειγμα ποινές

There is no substance in his speech.
W tym, co mówi, nie ma treści.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Consumers have a right to be informed about nanotechnologies and to know that a specific substance contains particularly small, even microscopic particles.
Konsumenci mają prawo do informacji o nanotechnologiach i powinni wiedzieć, że określona substancja zawiera szczególnie małe, wręcz mikroskopijne cząsteczki.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I am very pleased that the Council and Parliament have agreed with the Commission that we should retain the general ban on these substances in cosmetic products.
Jestem bardzo zadowolony z faktu, że Rada i Parlament podzieliły zdanie Komisji, iż powinniśmy zachować ogólny zakaz stosowania tego rodzaju substancji w produktach kosmetycznych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
An example is the addition to the list of ingredients of information on which substances appear in nano form.
Przykładem jest dodanie do wykazu składników informacji o tym, które z substancji pojawiają się w formie nano.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I am also pleased that we have not watered down the ban on CMR substances, agreed in 2008, which was proposed by the Greens.
Cieszę się również, że nie osłabiliśmy uzgodnionego w 2008 roku zakazu stosowania substancji CMR zaproponowanego przez Zielonych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Sometimes the same substance works on me one day, but does not work the next.
Niekiedy ta sama substancja działa na mnie jednego dnia, a następnego już nie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The ban imposed by the new regulation on more than 1 000 substances used in cosmetics that have been classified as carcinogenic or toxic is also a good thing.
Nałożony na mocy nowego rozporządzenia zakaz stosowania w kosmetykach ponad tysiąca substancji, które zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze lub toksyczne jest również słusznym postulatem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Should we, then, allow an active substance in cosmetic products with absolutely no means of control?
Czy powinniśmy zatem zezwolić na stosowanie w produktach kosmetycznych substancji czynnych całkowicie bez żadnych środków kontroli?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They would be very pleased if we would just accept these substances as unproblematic and wonderful.
Byliby bardzo zadowoleni, gdybyśmy po prostu przyjęli, że tego rodzaju substancje są bezproblemowe i cudowne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Extending the transitional period is extremely important for guaranteeing that all biocidal products containing active substances will be placed on the market legally.
Przedłużenie okresu przejściowego jest niezwykle ważne dla zagwarantowania, aby wszystkie produkty biobójcze zawierające substancje czynne zostały wprowadzone do obrotu w sposób zgodny z prawem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

the real physical matter of which a person or thing consists: phlogiston, essence, medium, protoplasm, volatile, component part, activator, mixture, living substance, material, component, fluid, part, body substance, atom, constituent, substrate, chemical element, element, matter, portion, stuff, chemistry
the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience: kernel, heart, nitty-gritty, essence, haecceity, bare bones, cognitive content, nub, gist, quintessence, sum, mental object, content, core, quiddity, centre, hypostasis, heart and soul, marrow, meat, center, pith, stuff, inwardness
the idea that is intended: undercurrent, connotation, extension, reference, import, tenor, idea, thought, strain, meaning, undertone, significance, denotation, implication, semantics


dictionary extension
© dictionarist.com