propitious στα Πολωνικά

προφορά
a. pomyślny, sprzyjający, korzystny, przychylny, łaskawy

παράδειγμα ποινές

We believe that it is not propitious to automatically incorporate the leverage ratio into Pillar 1 from 2018 but that there should instead be an evaluation process first.
Uważamy, że automatyczne włączenie wskaźnika dźwigni do 1. filara od 2018 roku byłoby niewłaściwe; miast tego należy najpierw przeprowadzić odpowiednią ocenę.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If the current events result in democratic regimes, as we all hope, regimes that will listen to the wishes of the people, the climate in the region will become even less propitious for Israel.
Jeśli bieżące wydarzenia doprowadzą, na co wszyscy liczymy, do powstania demokratycznych systemów - systemów, wsłuchujących się w życzenia obywateli - to klimat w regionie stanie się jeszcze mniej pomyślny dla Izraela.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success: golden, propitiousness, prosperous, favourable, auspiciousness, lucky, auspicious, favorable, gracious


dictionary extension
© dictionarist.com