prop στα Πολωνικά

προφορά
n. podpórka, podpora, stojak, ostoja, oparcie, podparcie, wsparcie, podtrzymywanie, podkładka, rekwizyt {teatr.}
v. podpierać, podtrzymywać, podstemplować, podeprzeć, podtrzymać

παράδειγμα ποινές

It does worry me when I see the reflex reaction of throwing money at the old industries and old technologies yet again, in an attempt to prop up ailing industries.
Martwi mnie powtarzająca się odruchowa reakcja polegająca na wyrzucaniu pieniędzy na przestarzałe sektory przemysłu, która ma na celu ratowanie podupadających sektorów.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On the other hand, there are plenty of companies that have for many years been very close to failing, propped up by state aid or making losses.
Z drugiej strony, istnieje wiele firm, które przez wiele lat były bliskie upadłości, utrzymywały się dzięki pomocy państwa lub przynosiły straty.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Of course we must make sure we have long-term viable jobs, but let us make sure that we not are propping up failing companies.
Oczywiście musimy upewnić się, że mamy zawody, które będą rentowne w dłuższej perspektywie czasowej, ale upewnijmy się, że nie wspieramy upadających firm.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Having propped up their banks with tens of billions of euros in aid, several Member State governments have now decided to support the motor vehicle industry.
Rządy kolejnych państw Unii Europejskiej, po wsparciu w wysokości dziesiątek miliardów euro udzielonych swoim bankom, zdecydowały się teraz wspierać przemysł samochodowy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Huge sums of money have been put into propping up this industry.
Na wspieranie tego przemysłu wydawane są grube pieniądze.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Let us just make the wider point that we have tried this before as a continent: in the 1970s, we went down the road towards propping up uncompetitive industries, with disastrous consequences.
Powiedzmy sobie tylko, że jako kontynent próbowaliśmy już tego w przeszłości: w latach siedemdziesiątych weszliśmy na drogę wspierania niekonkurencyjnych branży, co miało zatrważające konsekwencje.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Western governments should be asked why they do not demand that the oil-well be used to transform the lives of the people, instead of propping up this regime.
Rządy państwa zachodnich należałoby zapytać, dlaczego nie żądają wykorzystania szybów naftowych do tego, aby zmienić życie ludzi, zamiast popierać ten reżim.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It simply penalises the ordinary, hard-working Greek people for the profligacy of their politicians and the desire of those same politicians to prop up the doomed currency union.
To po prostu karanie zwykłych, ciężko pracujących Greków za rozrzutność ich polityków oraz pragnienie tych samych polityków, by wesprzeć skazaną na upadek unię walutową.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We escaped thanks to the Bundesbank's refusal to prop up sterling.
Udało nam się uciec dzięki odmowie wsparcia funta sterlinga przez Bundesbank.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It penalises the efficient farmer and props up the inefficient one.
Penalizuje ono wydajnych rolników, faworyzując niewydajnych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

support: brace, strengthen, sustain, uphold, stay, buttress, bolsterdictionary extension
© dictionarist.com