offered στα Πολωνικά

προφορά
a. oferowany

παράδειγμα ποινές

While I see what you say, I can't accept your offer.
Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He responded to her offer with a laugh.
Odpowiedział ze śmiechem na jej propozycję.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She turned down my offer.
Odrzuciła moją propozycję.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I offered to help her with her homework.
Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Can I offer you another piece of cake?
Czy mogę ci zaproponować następny kawałek ciasta?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would offer you a coffee if you had the time.
Zaproponowałbym ci kawę, gdybyś miał czas.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I just want to make sure that his offer has no strings attached.
Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They gave me an offer that I couldn't refuse.
Dali mi propozycję, której nie mogłem odmówić.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom made me an offer I couldn't refuse.
Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She tried to persuade him not to decline the offer.
Próbowała go przekonać, żeby nie odrzucał propozycji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com