mighty στα Πολωνικά

προφορά
a. potężny, przepotężny, możny, silny, mocny, zdrowy, zdrów, wielki, cholerny {sl.}
adv. potężnie, możnie, silnie, mocnie, zdrowo, cholernie {sl.}, wielko

παράδειγμα ποινές

These negotiations have called for some particularly mighty efforts, in the shadow of the entry into force of the Treaty of Lisbon and the stringent budgets imposed in the Member States.
Negocjacje wymagały szczególnie dużych wysiłków, wobec wejścia w życie traktatu lizbońskiego i w kontekście rygorystycznych budżetów wymuszanych na państwach członkowskich.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is the right of people to defend their legitimate interests and struggle for a better future without any interference from the mighty political, economic and military powers.
Obywatele mają prawo bronić swoich słusznych interesów i walczyć o lepszą przyszłość, w którą wszechmocni politycy, siły polityczne, gospodarcze i militarne nie będą się mieszać.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I believe China is currently employing extra deputy ministers just to receive all the mighty European ministers who arrive to petition Beijing for favours and bilateral agreements.
Zdaje się, że obecnie Chiny powołują kolejnych wiceministrów, aby móc przyjmować tych wszystkich czcigodnych urzędników europejskich, którzy przybywają do Pekinu, błagając o przysługi i umowy dwustronne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US.
W pewnej mierze drogo za to zapłacili, kiedy ich dwa miasta, Hiroszima i Nagasaki, zostały zniszczone w wyniku potężnej zagłady nuklearnej, którą na nich sprowadziło USA.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Was it not a feisty Slovene who, raising his fist against a mighty empire, first declared: 'All roads do not lead to Rome!'?
To chyba przebojowy Słoweniec, podnosząc pięść przeciwko potężnemu imperium, pierwszy oświadczył: "Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu!”'?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Where in this situation are the mighty of this world?
Gdzie są wobec tego możni tego świata?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Where are the mighty United States, China, Russia and the European Union, which claim to be civilised countries?
Gdzie są potężne Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Unia Europejska, które twierdzą, że są krajami cywilizowanymi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
When countries are not in a position to intervene in defence of the weakest, who are being attacked by the actually not-so-mighty, they cannot be regarded as civilised.
Tak długo, jak państwa nie będą w stanie interweniować w obronie najsłabszych, atakowanych przez tych w gruncie rzeczy nie takich potężnych, nie będą uznane za państwa cywilizowane.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, I appeal to the mighty of this world: Do what is right!
Panie Przewodniczący! Apeluję do możnych tego świata: zróbcie to, co do was należy!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Israel has mighty allies outside of Europe too.
Izrael ma również potężnych sprzymierzeńców spoza Europy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

having or showing great strength or force or intensity: powerful
offensively self-assured or given to exercising usually unwarranted power: magisterial, peremptory, domineering, dominating, autocratic, bossy
(Southern regional intensive) very; to a great degree: powerful, right, mightily


dictionary extension
© dictionarist.com