matter στα Πολωνικά

προφορά
n. materia, budulec, substancja, ropa {med.}, treść, temat, interes, przedmiot, rzecz, sprawa, kwestia
v. znaczyć, znaczenie: mieć znaczenie, odgrywać rolę

παράδειγμα ποινές

He wants to help young people have the same education opportunities no matter where they live.
Chce pomagać młodym ludziom, aby mieli takie same możliwości edukacyjne, niezależnie od tego gdzie żyją.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would have to consult with my mother as she had more experience with these matters, but something told me, the mystery of the Pharaoh’s recent illness was about to be solved.
Musiałbym skonsultować to z moją matką, gdyż miała ona więcej doświadczenia w tych sprawach, ale coś mówiło mi, że tajemnica ostatniej choroby Faraona była bliska rozwiązania.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It didn’t matter what kind of cheese it was – goat, ewe, blue, cow – if it was available I would eat it.
Nie miało to znaczenia jaki to był rodzaj sera – kozi, owczy, ser pleśniowy, krowi – jeśli był dostępny, jadłem go.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It doesn’t matter if you are a teenager still, if you want success, it’s possible you will get it.
Nie ma znaczenia, czy wciąż jesteś nastolatkiem, jeśli pragniesz sukcesu, to możliwe, że go osiągniesz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You will make a difference, and it doesn’t matter how big or small it is.
Dokonasz zmiany i nie ważne jak dużej czy małej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Your friends will always support you no matter what, because this is what good friends do.
Twoi przyjaciele zawsze będą cię wspierać, bez względu na wszystko, bo właśnie to robią dobrzy przyjaciele.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
What is the matter? Tell me.
„O co chodzi? Powiedz mi.”
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Good heavens, my darling, what's the matter? I asked, taking her in my arms.
„Wielkie nieba, kochanie, co się dzieje?” Zapytałem, biorąc ją w moje ramiona.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'll go no matter what.
Pojadę, choćby nie wiem co się zdarzyło.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I explained to her what the matter was.
Wyjaśniłem jej, co się stało.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com