influential στα Πολωνικά

προφορά
a. wpływowy, przemożny

παράδειγμα ποινές

Who do you think is the most influential young person today?
Jak myślisz, kto dziś jest najbardziej wpływową młodą osobą
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.
Przy innych okolicznościach bez zmian, niewątpliwie to temperatura jest kluczowym czynnikiem w tym eksperymencie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The prime example of this is the unimpeded rise of Delta Holding in Serbia, with its influential director Miroslav Mišković as the 'octopus' at its head.
Pierwszorzędnym przykładem jest niepohamowany rozwój firmy Delta Holding w Serbii, na czele której stoi, jak "ośmiornica”, wpływowy prezes Miroslav Mišković.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Pope should know that he is a very important, influential religious leader and that his words carry weight and may directly and indirectly lead to thousands, even millions, of AIDS deaths.
Papież powinien wiedzieć, że jest bardzo ważnym i wpływowym przywódcą religijnym, zaś jego słowa wiele ważą i mogą bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do śmierci z powodu AIDS tysięcy, a nawet milionów ludzi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Treaty will make the EU more democratic, more transparent, more effective and more influential in the international arena.
Traktat sprawi, że UE będzie bardziej demokratyczna, bardziej przejrzysta, bardziej efektywna i bardziej wpływowa na arenie międzynarodowej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I want to draw your attention to the fact that some Member States - no less influential at the beginning of this crisis - suggested not to have a coordination plan.
Chcę zwrócić państwa uwagę na fakt, że niektóre państwa członkowskie - nadal wpływowe na początku tego kryzysu - sugerowały, że plan koordynacji działań jest niepotrzebny.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In other parts of the world, in the meantime, the same system is in operation as influential newspapers such as El País, The Sun and Tarin seem to be quickly changing their political stripe.
W międzyczasie w innych częściach świata funkcjonuje taki sam system, ponieważ wygląda na to, że wpływowe gazety, takie jak El País, The Sun i Tarin, szybko zmieniają swoje nastawienie polityczne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You can rely on us to help you ensure that these women have influential positions within the Commission.
Możecie liczyć na naszą pomoc w zapewnianiu, by kobiety te miały silną pozycję w strukturach Komisji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Their impact has been substantial and, in this context, I would like to pay particular tribute to our friend, Jaime Mayor Oreja, one of Parliament's most influential personalities.
Ich wkład jest znaczący - i pragnę w tym kontekście szczególnie uhonorować naszego przyjaciela, Jaimego Mayora Oreję, jedną z najbardziej wpływowych postaci w Parlamencie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The EU can be influential in contributing to the start of an unprejudiced and constructive dialogue that would respect both sides.
UE może wywierać wpływ przyczyniając się do podjęcia obiektywnego i konstruktywnego dialogu z poszanowaniem obu stron.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

having or exercising influence or power: prestigious, powerful, potent, authoritative, important


dictionary extension
© dictionarist.com