herculean στα Πολωνικά

προφορά
a. herkulesowy

παράδειγμα ποινές

I think that these and many others are our priorities which circumscribe a Herculean task.
Uważam, że te oraz inne nasze priorytety wyznaczają zakres iście herkulesowego zadania.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The European Union should also take on the mantle of leader of all those who will be working in partnership with the new state in the Herculean task of reforming this part of Africa.
Unia Europejska powinna też przejąć pałeczkę lidera wśród wszystkich podmiotów, jakie będą nawiązywać stosunki partnerskie z nowym państwem, starając się realizować herkulesowe zadanie reformowania tej części Afryki.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

displaying superhuman strength or power: powerful, superhuman
extremely difficult; requiring the strength of a Hercules: hard, difficult


dictionary extension
© dictionarist.com