forcible στα Πολωνικά

προφορά
a. dokonany przemocą, bezprawny, mocny, dobitny, dosadny, przekonywający

παράδειγμα ποινές

China's poor human rights record also raises the risk of conflicts developing in Tibet because of the forcible introduction of the Chinese language.
Kiepskie rezultaty, osiągane przez Chiny w dziedzinie praw człowieka, zwiększają też ryzyko wybuchu konfliktów w Tybecie, z uwagi na przymusowe wprowadzanie języka chińskiego.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Solving female poverty involves more than just forcible intervention in the family environment.
Rozwiązanie problemu ubóstwa kobiet wymaga czegoś więcej niż siłowa ingerencja w środowisko rodziny.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In the current situation it is absurd to settle more immigrants in Europe in such a forcible manner.
W obecnej sytuacji absurdalne jest osiedlanie na siłę w Europie jeszcze większej liczby imigrantów.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Another undeniable fact is the forcible deportation and killing of over one and a half million Armenians by the Turkish authorities between 1915 and 1917.
Innym niezaprzeczalnym faktem jest przymusowa deportacja oraz zabicie ponad półtora miliona Armeńczyków przez władze tureckie w latach 1915-1917.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

impelled by physical force especially against resistance: strong-arm, forceful, physical


dictionary extension
© dictionarist.com