enormous στα Πολωνικά

προφορά
a. ogromny, olbrzymi, kolosalny, astronomiczny, bajeczny, bajoński

παράδειγμα ποινές

We discovered soon why so many people wanted a car, the United States are enormous!
Wkrótce dowiedziałyśmy się dlaczego tylu ludzi chciało samochód – Stany Zjednoczone są ogromne!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We got an enormous red SUV!
Dostałyśmy ogromny, czerwony SUV!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Lack of sleep can have an enormous negative impact on a student's grades.
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Skipping classes can have an enormous negative impact on your final grade.
Wagarowanie może mieć bardzo negatywny wpływ na twoje oceny końcowe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Stress can have an enormous negative impact on your health.
Stres może mieć niesłychanie negatywny wpływ na nasze zdrowie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There was an enormous traffic jam in downtown Kyoto.
W centrum Kioto był ogromny korek.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There exists an enormous difference between the two theories.
Między tymi dwiema teoriami jest olbrzymia różnica.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The next World Water Forum must be an opportunity to find solutions together to respond to this enormous challenge.
Kolejne Światowe Forum Wody musi być dla nas okazją dla wspólnego znalezienia rozwiązań w odpowiedzi na to gigantyczne wyzwanie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Conversely, a stabilised Ukrainian economy, increasingly integrated with the EU, is an enormous potential market for EU Member States.
Z kolei ustabilizowana gospodarka ukraińska, w coraz większym stopniu zintegrowana z UE, oznacza ogromny potencjalny rynek dla państw członkowskich UE.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
China has done an enormous amount for Tibet in terms of providing infrastructure, like the new Qinghai-Lhasa railway, and higher levels of social provision than elsewhere in rural China.
Chiny zrobiły wiele dla Tybetu pod względem infrastruktury, czego przykładem może być nowa linia kolejowa Qinghai-Lhasa oraz wyższy poziom zaopatrzenia socjalnego niż gdziekolwiek indziej w Chinach na obszarach wiejskich.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree; that a whole civilization should be dependent on technology"- Walter Lippman: tremendous, large, bigdictionary extension
© dictionarist.com