control στα Πολωνικά

προφορά
n. władza, władztwo, dysponowanie, naczelnictwo, rządzenie, kierownictwo, panowanie, opanowanie, pohamowanie, autorytet, wpływ, ster, regulowanie, regulacja, zarząd, reglamentacja, walka
v. władza: mieć władze, kierować, rozporządzać, rządzić, zarządzać, panować, zapanować, hamować, panować nad sobą, pohamować, sterować, regulować, kontrolować, zarządzić, zapanowywać
a. kierujący, sterowniczy, sterowy, regulacyjny, kontrolny

παράδειγμα ποινές

It was very difficult for her to control her emotions.
Miała spore trudności z zapanowaniem nad swoimi emocjami.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Effective use of disinfectant is an important subject in relation to infection control in hospitals.
Efektywne wykorzystanie dezynfekcji jest ważną kwestią w odniesieniu do kontroli epidemiologicznych w szpitalach.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
West Berlin would remain free of Soviet control.
Berlin Zachodni pozostanie poza kontrolą sowietów.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I wish I could figure out how to control my appetite.
Chciałbym nauczyć się kontrolować swój apetyt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The horsepower of a car matters not, with a donkey in control.
Z osłem za kierownicą, ilość koni pod maską nie ma znaczenia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I can't control myself.
Nie mogę się kontrolować.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I don't like being controlled.
Nie lubię być kontrolowany.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I've got things under control now.
Teraz mam wszystko pod kontrolą.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I've got things under control.
Mam wszystko pod kontrolą.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It's all gotten out of control.
To wszystko wymknęło się spod kontroli.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com