conclusive στα Πολωνικά

προφορά
a. rozstrzygający, decydujący, dowodowy, miarodajny, stanowczy, definitywny

παράδειγμα ποινές

People keep saying that there is no conclusive legal evidence.
Nie chodzi tutaj o uczynienie kozłów ofiarnych z dwóch państw członkowskich.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For me, this is conclusive evidence that the European Union can be effective when it comes to protecting human rights.
Dla mnie jest to ostateczny dowód na to, że Unia Europejska może być skuteczna w zakresie ochrony praw człowieka.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That has been conclusive up to now.
Dotychczas miało to charakter rozstrzygający.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Liberalisation, which was one of the ways to achieve this, is showing mixed and not always very conclusive results.
Jeżeli chodzi o liberalizację, która miała być jedną z metod jego osiągnięcia, to dała ona różne i nie zawsze jednoznaczne wyniki.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
in writing. - Mr Leichtfried should be commended for a thorough and conclusive report, which had dealt effectively with many of the issues left open by the Commission paper.
na piśmie. - Pan poseł Leichtfried zasługuje na pochwałę za wszechstronne i rzeczowe sprawozdanie, w którym skutecznie odnosi się do wielu kwestii pozostawionych bez rozwiązania w dokumencie Komisji.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On a delegation visit to Kazakhstan in September, I received conclusive evidence of the most brutal treatment in prisons.
W trakcie wrześniowej delegacji do Kazachstanu uzyskałem niezbite dowody na skrajnie brutalne traktowanie osadzonych w więzieniach.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is based on facts, it is conclusive and it gets to the point.
Jest oparta na faktach, jest rozstrzygająca i trafia w sedno sprawy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On the other hand, the results of the Commission's studies are clearly not very conclusive, at least as regards the potential damage to the environment.
Z drugiej strony wyniki badań Komisji nie są jednoznaczne, przynajmniej w odniesieniu do potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
Krwawe starcia w Tunezji z kilku ostatnich dni są na to ostatecznym dowodem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If experts present themselves as independent when in reality they are representing a lobby, the expertise they provide clearly cannot be regarded as a conclusive piece of information.
Jeżeli eksperci przedstawiają się jako niezależni, a w rzeczywistości reprezentują jakieś lobby, to wiedzy specjalistycznej, którą służą, z całą pewnością nie można uznać za miarodajną.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

forming an end or termination; especially putting an end to doubt or question: determinate, decisiveness, definitive, conclusiveness, finality, decisive


dictionary extension
© dictionarist.com