authoritatively στα Πολωνικά

προφορά
adv. bezapelacyjnie

παράδειγμα ποινές

The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Pierwsza taka zmiana dotyczy Komisji, którą wzywam do pełnego i, nade wszystko, autorytatywnego pełnienia roli strażnika traktatów.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Ogólnie nie udało im się zdecydowanie objaśnić przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy ani zażądać prawnie uznawanej płacy minimalnej.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, we do not believe that we can do this authoritatively.
Jednak nie sądzimy, aby można było zrobić to autorytarnie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

in an authoritative and magisterial manner: magisterially


dictionary extension
© dictionarist.com