approved στα Πολωνικά

προφορά
a. zatwierdzony, uznany

παράδειγμα ποινές

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com