alive στα Πολωνικά

προφορά
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

παράδειγμα ποινές

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com