woman στα Ολλανδικά

προφορά
zn. volwassen vrouw; vrouw; echtgenote; vrouwelijk geslacht; vriendin, minnares (Informeel)

παράδειγμα ποινές

A beautiful woman!
Een mooie vrouw!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She was dressed in the brightly coloured clothes reserved only for the wealthy Egyptian women of powerful families.
Ze droeg kleren met felle kleuren, die alleen aan de rijkste vrouwen van Egypte die uit machtige families komen voorbehouden waren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Prince William and Prince Harry are very popular around the world with young women.
Prins William en Prins Harry zijn heel populair rond de wereld bij jonge vrouwen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Both the girls are really excited, because like most young stylish women, they love to shop and learn about the latest fashion trends.
Beide meisjes zijn erg enthousiast, want zoals de meeste jonge stijlvolle vrouwen, houden ze ervan te winkelen en te leren over de laatste modetrends.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Marisa's task was to help the village's women to establish better health and hygiene for women and houses.
Het was de taak van Marisa om de vrouwen uit het dorp te helpen een betere gezondheid en hygiëne bij de vrouw en thuis op te richten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Women in Afghanistan still have very few rights, so life can be difficult for females in the Middle East.
Vrouwen in Afghanistan hebben nog steeds zeer weinig rechten, waardoor het leven moeilijk kan zijn voor vrouwen in het Midden-Oosten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Most women can’t drive and they don’t participate in international sports.
De meeste vrouwen mogen niet autorijden en zij nemen niet deel aan internationale sportevenementen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Young women around the world admire Lorde.
Jonge vrouwen over de hele wereld bewonderen Lorde.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Claire is probably like many other young women around the world.
Claire is waarschijnlijk net als veel andere jonge vrouwen over de hele wereld.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
As I stood at the back, I saw both men and women running after it: many were in fancy dress, some had protective clothing on.
Aangezien ik vanachter stond kon ik beide mannen en vrouwen zien die erachter aan gingen: velen in mooie kledij, sommigen ook met beschermende kledij.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. womankind
2. female: lady, girl, dame, broad, matron, gentlewoman, maiddictionary extension
© dictionarist.com