vigor στα Ολλανδικά

προφορά
zn. kracht, sterkte

παράδειγμα ποινές

Reconciliation with your neighbours was, and still is, a basic objective which you have defended with vigour and perseverance.
De verzoening met uw buren is voor u altijd een essentieel doel geweest, en u blijft zich hier met hart en ziel voor inzetten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Those who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.
Degenen die zich met mensensmokkel bezighouden, zouden met de grootste voortvarendheid moeten worden aangepakt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He was followed by Mrs Lynne - also due to speak today - who reinforced what was said with great vigour.
Hij werd gevolgd door mevrouw Lynne - die ook hier vandaag zal spreken - die de eerder gemaakte opmerkingen krachtig ondersteunde.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We will defend these rights with equal vigour, because they are our common rights.
Wij zullen deze rechten altijd op dezelfde manier verdedigen, want dit zijn onze gemeenschappelijke rechten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would urge renewed vigour in the application of those rules in this House.
Ik pleit dan ook voor een strengere toepassing van het rookverbod in dit Parlement.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This has given rise to frustration, but Commissioner Nielson is tackling these problems with some vigour.
Dit heeft aanleiding gegeven tot frustratie, maar commissaris Nielson pakt deze problemen krachtdadig aan.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is now up to the Council, as it alone can give force and vigour to our resolution, to agree to implement them.
De Raad is de enige instelling die onze resolutie kracht kan bijzetten door haar te accepteren en ten uitvoer te leggen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This needs to be stressed with great vigour.
Dit moet krachtig worden onderstreept.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
Dit Parlement moet de uitdaging om deze kloof te overbruggen met kracht en gezag aangaan.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is absolutely essential that we devote greater energy and vigour to Africa.
Het is absoluut noodzakelijk dat wij ons krachtiger en met meer energie aan Afrika wijden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

forceful exertion: strength, force, zip, energy, strenuosity, vigour, forcefulness, athleticism
an imaginative lively style (especially style of writing): life, sprightliness, verve, energy, vitality, vim, liveliness, vigour, spirit, muscularity
active strength of body or mind: vigour, strength, dynamism, heartinessdictionary extension
© dictionarist.com