stronger στα Ολλανδικά

προφορά
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

παράδειγμα ποινές

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A chain is no stronger than its weakest link.
De keten is niet sterker dan de zwakste schakel.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A tiger is larger and stronger than a cat.
Een tijger is groter en sterker dan een kat.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Every mistake made me stronger.
Elke fout maakt me sterker.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Faster, higher, stronger!
Sneller, hoger, sterker.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Faster, higher, stronger.
Sneller, hoger, sterker.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He is stronger than ever.
Hij is sterker dan ooit tevoren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He's stronger than you.
Hij is sterker dan u.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Lions are stronger than wolves.
Leeuwen zijn sterker dan wolven.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Love is stronger than death.
De liefde is sterker dan de dood.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com