specific στα Ολλανδικά

προφορά
zn. speciaal geneesmiddel
bn. nadrukkelijk; bepaald; speciaal, bijzonder; bepalend; gedetaileerd; duidelijk; typerend; specifiek

παράδειγμα ποινές

A dialect is a specific form of a language, spoken in a certain region.
Een dialect is een specifieke vorm van een taal die in een bepaalde regio gesproken wordt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I should like to mention a few specific points.
Ik wil nu een aantal specifieke punten bespreken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In April 1999, the Commission adopted new Rules of Procedure which introduced specific rules on repayment.
In april 1999 heeft de Commissie een nieuwe procedure vastgesteld met specifieke regels voor de terugvordering.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Therefore Europe must be clearly committed to the Kyoto Protocol and make specific proposals.
Europa moet daarom duidelijk maken dat het het Protocol van Kyoto ernstig neemt en met concrete voorstellen zal komen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You will notice in the White Paper that we have not been specific about the makeup of that board.
U zult merken dat we in het Witboek geen specifieke aanwijzingen hebben gegeven over de samenstelling van die raad van bestuur.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The action which the Commission can take relates to the specific guidelines.
Het optreden van de Commissie moet gebaseerd zijn op de richtsnoeren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Allow me to give you a specific example to illustrate this.
Ik zal ter verduidelijking een concreet voorbeeld geven.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, such use of an agreement outside its specific scope cannot be imposed on the two sides of industry without a legal basis.
Een dergelijke toepassing van een overeenkomst buiten het persoonlijke gebied dat deze bestrijkt kan de partners echter niet zonder rechtsgrondslag worden opgelegd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Merit must be recognised and rewarded, specific skills training should be a sine qua non for promotion to a higher grade.
Prestaties moeten worden erkend en beloond, en voor bevordering naar een hogere rang dient een bijkomende opleiding een conditio sine qua non te zijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On the other hand, quite specific action has been called for on the subject of safety of life.
Aan de andere kant zijn er zeer concrete maatregelen genomen rond het thema veiligheid.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

particular: definite, certain, special, individual, especialdictionary extension
© dictionarist.com