resolute στα Ολλανδικά

προφορά
bn. beslissend, resoluut; vastbesloten

παράδειγμα ποινές

We must be united, determined and resolute in our reaction, remembering that the embryo is a unique human being.
Mijns inziens moeten wij hier allen vastberaden en vastbesloten tegen optreden en erop wijzen dat het embryo een individu is van het menselijke soort.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Europe is resolute in recognising that need for identity, aware that its diversity is the source of its wealth.
Verscheidenheid is de rijkdom van Europa: op grond van dit besef is Europa ook vastbesloten om met deze identiteitsbehoefte rekening te houden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
But I can already see that you, too, are in favour of a more resolute approach here.
Ik stel echter nu al vast dat u dienaangaande ook voor een vastbeslotener optreden pleit.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is vital that resolute action be taken against retrograde moves and violations in the matter of human rights.
Het is van cruciaal belang dat er resoluut wordt opgetreden tegen acties die een achteruitgang of schending betekenen op het gebied van de mensenrechten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The report by Mr Bösch is ambitious, resolute and realistic.
Het verslag van de heer Bösch is ambitieus, krachtig en realistisch.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We look to the Commission to rouse itself, to shed its reticence and give a resolute lead with a bio-Europe action plan.
We hopen dat de Commissie in actie komt, haar terughoudendheid opgeeft en resoluut de leiding neemt met een actieplan bio-Europe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, we must be resolute and we must demonstrate that Europe is on an equal footing with the United States of America.
Wij moeten hier echter wel vastberaden voor blijven ijveren en aantonen dat Europa een gelijkwaardige gesprekspartner is van de Verenigde Staten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
These projects will be given a strong boost, circumstances will sweep away any hesitation, force us to be resolute.
Deze projecten zullen nu een extra impuls krijgen. De omstandigheden zullen de aarzeling doorbreken en de vastberadenheid versterken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I think that that is a pity and is in danger of delaying more resolute work for equality within the European Union.
Dat is iets wat ik betreur, en het dreigt kordatere inspanningen voor gelijkheid in de Europese Unie af te remmen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This hard fact should make us even more resolute in our preparations for the major future political developments in the Union.
Dat gegeven moet voor ons een stimulans zijn om nog vastberadener de volgende grote politieke opdrachten van de Unie voor te bereiden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

determined: positive, resolved, inflexible, set, strenuous, rigid, sturdydictionary extension
© dictionarist.com