propitious στα Ολλανδικά

προφορά
bn. genadig, gunstig

παράδειγμα ποινές

I take the view that this is in fact a propitious time to shift to a five-year cycle.
Naar mijn mening is het nu een gunstig moment om daadwerkelijk op een vijfjarencyclus over te stappen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Among the advantages of this period is that the European Union’s enlargement by ten new Member States is a propitious moment.
Een van de mooie dingen van deze periode van uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten is nu juist dat er een momentum voor verandering is ontstaan.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
member of the Commission. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, this debate comes at a particularly propitious time.
lid van de Commissie. - (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit debat vindt plaats op een zeer gunstig moment.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The date of the debate, in early July 1996, could not be more propitious.
Dit debat kon op geen beter moment komen dan nu, begin juli 1996.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Unfortunately the Commission has not actually proposed this objective, even at a propitious time like this.
De Commissie heeft zich dit doel helaas niet gesteld, zelfs niet bij een gunstige gelegenheid als deze.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The period immediately after the signature of that agreement was a propitious moment for this visit.
Onmiddellijk na de ondertekening van dat akkoord was daarvoor een bijzonder geschikt ogenblik.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com