prop στα Αγγλικά

προφορά
n. stopper, wad, gag, plug, tamdion

prop στα Ολλανδικά

προφορά
zn. steunen, stut, steun, steunpilaar, drager, leuning, stutten, schragen
ww. schragen, plotseling stilstaan met gesterkte voorpoten, steunen, schoren

παράδειγμα ποινές

In channelling aid we have to see to it that it does not prop up undemocratic state structures.
Bij het kanaliseren van hulp moet men in acht nemen dat ze geen ondemocratische staatsstructuren ondersteunt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I believe the decision by the Court was more about propping up the fast-track trial procedure than about justice.
Mijns inziens had de uitspraak van het gerechtshof eerder met de handhaving van de snelrechtprocedure dan met rechtspraak te maken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
German taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
Het hele systeem is altijd overeind gehouden door de Duitse belastingbetalers (en dit wordt bijna nooit onderkend).
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Huge sums of money have been put into propping up this industry.
Er zijn enorme sommen overheidsgeld in deze industrie gepompt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We escaped thanks to the Bundesbank's refusal to prop up sterling.
We zijn ontkomen, dankzij de weigering van de Bundesbank om het Britse pond overeind te houden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It penalises the efficient farmer and props up the inefficient one.
De efficiënte landbouwers worden immers gestraft, terwijl de inefficiënte landbouwers op steun kunnen rekenen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.
Ierse belastingbetalers en EU-belastingbetalers worden uitgebuit om het Europese bankstelsel en de gemeenschappelijke munt te overeind te houden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dowries may be used to prop up the position of financial institutions in the private market.
Zulke 'geschenken' kunnen worden gebruikt om financiële instellingen in de particuliere markt overeind te houden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Governments propped up their postal provider just before entering the private market.
Regeringen geven hun postdienstverlener nog even wat extra steun vlak voordat deze de particuliere markt opgaat.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is at the foundation of the social contract that props up all communities that are civilised, or that aim to be.
En die waarde vormt de basis van het sociaal contract dat elke gemeenschap die beschaafd is of zichzelf zo beschouwt, ondersteunt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. bol: bal, kluwen, knot
2. frommel: dot
3. stop: kurk, sluitingdictionary extension
© dictionarist.com