profitable στα Ολλανδικά

προφορά
bn. winstgevend, voordelig, profijtelijk, heilzaam, nuttig

παράδειγμα ποινές

They are fighting to remain profitable and are even unable to make the necessary investments to reduce noise pollution.
Die hebben het erg moeilijk om rendabel te blijven en zijn zelf niet in staat de noodzakelijke investeringen te doen om geluidshinder te beperken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We can only accept investment in products which are profitable under market conditions.
Wij kunnen alleen maar akkoord gaan met investeringen in producten die rendabel zijn op de markt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Interoperability is all the more necessary as rail transport is profitable over long distances.
Interoperabiliteit is bovendien van het grootste belang omdat het vervoer per spoor juist over lange afstanden rendabel is.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Organised crime has discovered that this business is not only more profitable, there is less risk involved too.
De georganiseerde misdaad heeft ontdekt dat deze handel niet alleen winstgevender, maar ook minder riskant is.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Yet that same spectrum would, of course, be very profitable if were used for telephone communications.
Toch zou datzelfde spectrum erg winstgevend kunnen zijn als het voor telefonische communicatie gebruikt zou worden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In fact, it is perfectly normal to maintain services to unprofitable stations by funding them from much more profitable stations.
Het is namelijk heel normaal dat de winsten van goed lopende stations aangewend worden om minder rendabele stations open te houden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The framework decision would prevent this sort of crime from being profitable.
Het kaderbesluit zorgt ervoor dat een dergelijke criminaliteit niet meer rendabel is.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The interests of private companies which want to make their latest technology profitable should not be the deciding factor here.
Belangen van afzonderlijke bedrijven die hun nieuwste techniek winstgevend willen maken, mogen hier niet de doorslag geven.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There is speculation that Danone, a profitable company, is to shed 3 000 jobs in Europe.
Het gerucht gaat dat Danone, een winstgevend bedrijf, 3000 banen in Europa moet afstoten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The export subsidies make the very worst transportation profitable.
Door de uitvoerrestituties worden de allerslechtste transporten zelfs rendabel.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

advantageous: beneficial, good, propitious, auspicious, favourable, serviceable


dictionary extension
© dictionarist.com