natural στα Ολλανδικά

προφορά
bn. natuurlijk, van de natuur; stoffelijk
zn. natuurtalent

παράδειγμα ποινές

The natural habitats of animals are being destroyed.
De natuurlijke omgevingen van dieren worden verwoest.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For example, a lot of them are covered from head to toe to protect themselves from the sun and preserve their traditional and natural white skin tone.
Bijvoorbeeld zijn velen van hen van kop tot teen bedekt om zichzelf te beschermen tegen de zon en hun traditionele witte huidskleur te behouden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
"But that's ridiculous!" Dima protested. "Kopeks haven't been around in ages! And 0.99 isn't even a natural number!"
"Maar dat is belachelijk!" protesteerde Dima. "Kopeken worden al tijden niet meer gebruikt! En 0, 99 is niet eens een natuurlijk getal!"
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
"Is this really a natural expression?" "Let's ask Mr. Google."
"Is dit echt een natuurlijke uitdrukking?" "Laten we het meneer Google vragen."
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A rainbow is a natural phenomenon.
Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
China is rich in natural resources.
China is rijk aan natuurlijke grondstoffen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Coal and natural gas are natural fuels.
Kool en aardgas zijn natuurlijke brandstoffen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations.
Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Gravity is the natural force by which objects are attracted to each other.
Zwaartekracht is een natuurkracht, waardoor dingen elkaar aantrekken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He died of natural causes.
Hij stierf een natuurlijke dood.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com