mighty στα Ολλανδικά

προφορά
bn. sterk; krachtig; buitensporig
bw. machtig, indrukwekkend, geweldig

παράδειγμα ποινές

Finally, as we approach Laeken, first the king' s mighty castle appears on the horizon.
Nu wij tot slot Laeken naderen, komt allereerst het enorme koninklijk paleis in het vizier.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It does not attempt to involve the public, the citizens of Europe, in this mighty battle for power.
Er worden geen pogingen gedaan de Europese burgers in deze vaak hevige strijd om de macht te betrekken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Realistically, I do not think there can be a mighty leap forward in the six months of this presidency.
Realistisch gesproken geloof ik niet dat wij in de komende zes maanden een grote stap vooruit mogen verwachten van dit voorzitterschap.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The awesome pictures of that mighty sea consuming the land and crushing people, homes and landmarks were terrifying and terrible.
De ontzagwekkende beelden van die machtige zee die het land verzwolg en mensen, huizen en oriëntatiepunten verpletterde, waren angstaanjagend en verschrikkelijk.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
With ERTMS, it will be taking a mighty step further forwards.
En ERTMS zal die toekomst een flink stuk dichterbij brengen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I hope that for the people’s lasting pleasure you compose mighty songs for Europe’s children.
Ik hoop dat de mensen nog lang plezier zullen beleven aan de fantastische liederen die u voor de kinderen van Europa schrijft.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For his people’s lasting pleasure, mighty songs for Suomi’s children.
“Tot eeuwige vreugde van zijn volk, grote liederen voor Finlands kinderen.”
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The only thing one can say, having heard you, is that the lion has a mighty roar.
Iemand die naar u geluisterd heeft, kan alleen maar zeggen: "Goed gebruld, leeuw”!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Was it not a feisty Slovene who, raising his fist against a mighty empire, first declared: 'All roads do not lead to Rome!'?
Was het niet een energiek Slovenië dat de vuist opstak tegen een machtig rijk en zei: 'Niet alle wegen leiden naar Rome!'?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Where in this situation are the mighty of this world?
Waar zijn de machtigen van deze wereld in deze situatie?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. huge: stupendous, enormous, great, immense, sizable, tremendous, vast
2. strong: potent, powerful, puissant, robust, sturdy, vigourousdictionary extension
© dictionarist.com