lively στα Ολλανδικά

προφορά
bn. levendig, energiek; uitgelaten
bw. levendug, vrolijk; vitaal, energiek; vlug, druk

παράδειγμα ποινές

We went to a restaurant that was very lively.
We gingen een restaurant binnen met een levendige sfeer.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This street is lively.
Deze straat is levendig.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Everyone wants to have their say, as we have seen in the very active and lively debates over recent days and weeks.
Iedereen wil voor zijn eigen stokpaardjes zorgen, en dat is te merken bij de uiterst levendige debatten van de laatste dagen en weken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There is a very lively debate in the country.
Er is een bijzonder levendige discussie gaande in het land.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In committee there was lively discussion on biometric risks.
Een kwestie die uitgebreid in de commissie aan de orde is gekomen, is die van de biometrische risico's.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
These have been lively months internationally.
De laatste maanden is er op het internationale toneel heel wat gebeurd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is therefore natural that it should be a lively, even passionate debate, and one in which there are divergent views.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat er een levendig en zelfs heftig debat ontstaat waarin de meningen uit elkaar lopen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, firstly I would like to thank the European Parliament, and Mr Lange, for their lively debate on this issue.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst het Europees Parlement en vooral rapporteur Lange bedanken voor de kordate behandeling van deze zaak.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, we are not having a very lively debate.
- (FR) Mijnheer de Voorzitter, we voeren hier geen heftig debat.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The path of integration is interspersed with exceptionally lively political discussions and, sometimes, disputes.
De weg naar integratie is bezaaid met bijzonder levendige politieke discussies en soms verschillen van mening.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. spirited: vivacious, gleeful, sprightly, blithe, animated, gay, alive
2. energetic: active, vigourous, vivacious, animated, brisk, quick, spry
3. stirring: moving, eventful
4. vigourous: forceful, strong, effective, striking, keen, distinct, clear
5. bright: vivid, brilliant, sparkling, glowing, clear, freshdictionary extension
© dictionarist.com