influential στα Ολλανδικά

προφορά
bn. invloedrijk; beinvloedend

παράδειγμα ποινές

Who do you think is the most influential young person today?
Wie denk je dat de meest invloedrijke jongere vandaag is?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The enlarged Union will be a stronger and more influential actor on the world's stage.
Het uitgebreide Europa zal een sterkere en meer gerespecteerde speler zijn op het internationale toneel.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
An enlarged Union will be able to play a more positive and influential role internationally, both politically and economically.
Een grotere Unie zal internationaal een positievere en meer invloedrijke rol kunnen spelen, zowel politiek als economisch.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I am aware that it is not one of the most influential committees in the House, and that not everyone appreciates it fully.
Ik weet dat deze commissie binnen het Parlement niet veel invloed heeft en niet door iedereen op dezelfde wijze wordt geapprecieerd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The strong, influential political Europe of the future cannot, however, be created with an anti-American stance.
Het Europa van morgen moet politiek sterk en gezaghebbend zijn. Dit Europa kan echter niet in verzet tegen de Verenigde Staten van Amerika worden opgebouwd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It makes it a powerful, influential partner, which it is most certainly not in areas where competence is divided and fragmentary.
Daarom is zij een gezaghebbende en invloedrijke partner, terwijl zij dat niet is voor domeinen waar de bevoegdheden gedeeld en verspreid zijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The needs are very simple: the Union must be effective internally, influential externally and must equip itself for the future.
De primaire vereisten zijn zeer eenvoudig: de Unie moet intern effectief zijn, extern haar invloed kunnen aanwenden en zij moet worden uitgerust voor de toekomst.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That too has been slowly becoming more effective and, if not taking on powers, at least becoming more influential.
Ook die is geleidelijk aan doeltreffender gaan werken en hoewel ze geen nieuwe bevoegdheden heeft gekregen, oefent ze steeds meer invloed uit.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I quite frankly believe that that influential daily newspaper is being fanciful.
Het lijkt me eerlijk gezegd nogal bizar wat deze invloedrijke krant zegt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Uzbekistan is a large and very influential country in Central Asia.
Oezbekistan is een groot en zeer invloedrijk land in Centraal-Azië.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

effective: cogent, convincing, effectual, efficacious, forcible, powerfuldictionary extension
© dictionarist.com