individual στα Ολλανδικά

προφορά
zn. individu, enkeling, persoon
bn. enig, enkel; bijzonder; apart; individueel; persoonlijk

παράδειγμα ποινές

After many years of reflection, I came to the conclusion that for every human, the meaning of life consists exactly in: to find the meaning of life. Each of us is a unique individual. And each of us carries in himself the capacity to find and fulfill a unique mission in his lifetime.
Na veel jaren van nadenken kwam ik tot het besluit, dat de zin van het leven precies hierin ligt: de zin van het leven vinden. Ieder van ons is een uniek individu. En elk van ons draagt in zich het vermogen in zijn leven een unieke missie te vinden en te vervullen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
After many years of thinking, I came to a conclusion that everyone's meaning of life is actually: to find the meaning of life. Every one of us is a unique individual. And every one of us has his own capibility to find in his life one particular mission to fulfill.
Na veel jaren van nadenken kwam ik tot het besluit, dat de zin van het leven precies hierin ligt: de zin van het leven vinden. Ieder van ons is een uniek individu. En elk van ons draagt in zich het vermogen in zijn leven een unieke missie te vinden en te vervullen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Individual freedom is the foundation of democracy.
Persoonlijke vrijheid is de essentie van democratie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Individual liberty is the essence of democracy.
Persoonlijke vrijheid is de essentie van democratie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Nations are not to be judged by their size any more than individuals.
Volkeren worden niet meer beoordeeld naar hun grootte, dan individuen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Firstly, there is the Commissioners' individual responsibility.
Ten eerste is dat de individuele verantwoordelijkheid van de commissarissen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It has one purpose only and that is precisely to maintain active networking between the individual LEADER groups.
Dit centrum heeft uitsluitend als taak de netwerken tussen de individuele LEADER-groepen te bevorderen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
But we must avoid lurching back into the old-style regulation, stifling individual initiative and enterprise.
Tegelijkertijd zullen we ervoor moeten waken terug te vallen in de regelgeving oude stijl, waarbij ieder particulier initiatief in de kiem wordt gesmoord.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I shall deal with each of the individual amendments separately.
Ik zal elk van de voorgestelde amendementen afzonderlijk bespreken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We are therefore talking about harmonising the legal provisions in the individual directives.
Vandaar dat het dus enkel om de harmonisering van de wettelijke bepalingen van afzonderlijke richtlijnen gaat.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com