help στα Αγγλικά

προφορά
interj. dear me!, oh my! (expression of surprise, concern or consternation)

help στα Ολλανδικά

προφορά
zn. hulp; voordeel; hulp
ww. helpen; hulp bieden; genezen; maken; voordeel brengen

παράδειγμα ποινές

Even worse, I had to do it with the help of my ten year old brother!
Wat het nog erger maakte: ik moest het doen met de hulp van mijn tien jaar oude broer!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, I couldn’t help questioning how long this happiness would last.
Toch kon ik het niet vermijden me af te vragen hoe lang dit geluk zou duren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I couldn’t help but worry.
Ik kon het niet vermijden, bezorgd te zijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
“I want you to go with Tibby and help gather her things.”
“Ik wil dat je met Tibby meegaat en haar helpt, haar spullen te pakken”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would watch the cooks as they cooked and help with preparation as needed.
Ik controleerde de chef-koks tijdens het koken en hielp bij de voorbereiding, indien het nodig was.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
When I worked in the kitchen helping the cooks I paid close attention to detail.
Wanneer ik in de keuken werkte en de koks hielp, besteedde ik aandacht aan elk klein detail.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Each year, they make trips to some of the poorer areas of the world where they have been helping in their mother’s favourite charities.
Elk jaar maken ze een trip naar een armer deel in de wereld waar ze hun moeder's favoriete liefdadigheden helpen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Bobbi had been living in an animal shelter for 4 years until he got help.
Bobbi leefde in een dierenasiel voor 4 jaar tot hij hulp kreeg.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This was until a vet and pet psychologist decided to help.
Dit was tot een dierenarts en dierenpsycholoog besloten te helpen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dr. Pamela Fisher had been working at animal shelters across the country for many years until she decided that she needed to help more.
Dr. Pamela Fisher werkte op dierenasielen voor meerdere jaren in het hele land tot ze besloot dat ze meer moest helpen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com