hearty στα Ολλανδικά

προφορά
bn. hartelijk; gezond; stevig; hartgrondig
zn. flinke kerel, matroos; matroos

παράδειγμα ποινές

This resolution could be even stronger but I give it my hearty backing.
Deze ontwerpresolutie had zelfs nog krachtiger gekund, maar zij heeft mijn oprechte steun.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, I should first like to add my voice to the hearty congratulations to the Danish Presidency.
Mijnheer de Voorzitter, eerst wil ik ook vanaf deze kant het Deens voorzitterschap van harte gelukwensen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A big 'thank you' to the President and, once again, hearty congratulations: you deserve to celebrate, and not just with a beer.
Veel dank aan de voorzitter en nogmaals mijn hartelijke gelukwensen: u heeft wel een feestje verdiend, en dan niet alleen met een biertje.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Hence the support and the hearty congratulations of Parliament’s ultra-federalist Committee on Constitutional Affairs.
Vandaar dat de ultrafederalistische Commissie constitutionele zaken van het EP het voorstel van harte steunt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Hearty congratulations to the Commission, then, and a rather reserved attitude towards the Council.
Een flinke proficiat voor de Commissie, een eerder afwijzende houding ten aanzien van de Raad.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, very hearty congratulations to Mrs Rothe for an excellent report.
Mijnheer de Voorzitter, een zeer welgemeend compliment aan het adres van mevrouw Rothe voor haar voortreffelijke verslag.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr Liikanen, hearty thanks to you, also representing your colleagues.
Mijnheer Liikanen, ik wil u, en via u ook uw collega's, daarvoor hartelijk danken.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. strong and healthy: hale, lively, robust, sound, strong, good, fit
2. warm and friendly: warm, cheerful, enthusiastic, genial, sincere, zealous
3. abundant: plentiful, copious, unrestrained, unbridled, unreserved, generousdictionary extension
© dictionarist.com