healthy στα Ολλανδικά

προφορά
bn. gezond

παράδειγμα ποινές

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Queen has been ruling for many years and because she’s still fit and healthy, it is likely she will continue for a few more years.
De Koningin regeert al voor vele jaren en aangezien ze nog fit en gezond is, zal dit waarschijnlijk nog enkele jaren verder gaan.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She helps promote a healthy body image.
Ze helpt de afbeelding van een gezond lichaam te bevorderen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They say healthy body, healthy mind.
Ze zeggen: gezond lichaam, gezonde geest.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A perfectly healthy sentence, it is true, is extremely rare. For the most part we miss the hue and fragrance of the thought; as if we could be satisfied with the dews of the morning or evening without their colors, or the heavens without their azure.
Een volmaakt gezonde zin is, inderdaad, uitermate zeldzaam. Men mist voor een groot deel de kleurschakering en het aroma van de gedachte; alsof wij tevreden zouden kunnen zijn met het dauw van de morgen of avond zonder hun kleuren, of met de hemelen zonder het azuurblauw.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Being crazy is healthy.
Gek zijn is gezond.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Fruit is healthy.
Fruit is gezond.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
His grandmother looks healthy.
Zijn grootmoeder ziet er gezond uit.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'm healthy.
Ik ben gezond.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In the 1950's, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.
In de jaren 50 werd van de Finnen gezegd, dat zij een van de ongezondste voedingspatronen in de wereld hadden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com