courageous στα Ολλανδικά

προφορά
bn. moedig

παράδειγμα ποινές

Be courageous and live your life to the fullest, and this way you will enjoy life in general and be happier.
Wees moedig en leef je leven ten volle, en op deze manier zul je genieten van het leven in het algemeen en gelukkiger zijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You are so courageous!
Je bent zo dapper!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You are very courageous.
U bent erg moedig.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You're very courageous.
U bent erg moedig.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This courageous stance turns a new page in the construction of Europe.
Die dappere houding opent een nieuw hoofdstuk van de Europese integratie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Has Mr Paul van Buitenen been rewarded for his courageous efforts to turn the Commission into a responsible organisation?
Is Paul van Buitenen beloond voor zijn moedige poging om van de Commissie een verantwoordelijke adminstratie te maken?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
What we denounce is stated quite clearly in the courageous report of our financial controller, Mr O'Hannrachain.
Wat we aanklagen staat zwart op wit in het moedige verslag van onze financieel controleur O'Hannrachain.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
His courageous actions unfortunately cost him his life but undoubtedly also saved many others.
Deze moedige daad heeft hem helaas het leven gekost, maar het leven van vele anderen ongetwijfeld gered.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
As I recall, we heard the Speaker of the Knesset and his Palestinian counterpart make some courageous proposals at Strasbourg.
De moedige voorstellen die de voorzitter van de Knesset en zijn Palestijnse collega in Straatsburg deden, laten mij namelijk niet los.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It needs an active and courageous Commission, which is what we are calling for today.
Zij heeft behoefte aan een actieve en moedige Commissie, zoals wij hier vandaag bepleiten.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

bold: confident, brave, daring, intrepid, fearless, stalwart, gallantdictionary extension
© dictionarist.com