conclusive στα Ολλανδικά

προφορά
bn. doorslaand; overtuigend; finaal

παράδειγμα ποινές

There is to date no conclusive outcome to this legal challenge.
Deze juridische discussie heeft vooralsnog niet tot een eenduidig resultaat geleid.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This directive is conclusive as it stands, and should be transposed with all haste.
Deze richtlijn is een op zich sluitend geheel en zou zo snel mogelijk moeten worden omgezet.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Until we obtain conclusive proof, we should apply the precautionary principle and impose a moratorium on the use of such weapons.
In afwachting van de definitieve bewijzen, dienen wij het voorzorgbeginsel toe te passen en een moratorium in te stellen voor het gebruik van deze wapens.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Despite some signals to this effect, there are still no positive, conclusive findings from fishermen or the scientific community.
Ondanks het feit dat daar wel enige aanwijzingen voor zijn, ontbreekt nog steeds de definitieve positieve bevestiging van de vissers en de wetenschap.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They realise that this is not wholly possible but they are asking for efficient and conclusive action, and rightly so.
Ze beseffen dat dat niet op een absolute wijze kan maar ze vragen terecht een afdoend en efficiënt optreden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Although the intentions of the Group of the Greens may have been noble, their method was neither effective nor conclusive.
Wellicht waren de bedoelingen van de Groene Fractie nobel, maar hun methode was noch effectief, noch steekhoudend.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The test was conclusive and in all participating States, queues were of normal length.
De proef werd met succes doorstaan: in geen van de deelnemende landen lagen de wachttijden hoger dan in normale omstandigheden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
All things considered, however, we cannot say that the opening up of public enterprise capital has been conclusive.
Toch kunnen we over het geheel genomen niet stellen dat de openstelling van het kapitaal van de nutsbedrijven overtuigend is geweest.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We have already financed a study that was carried out in 1997, the results of which were not very conclusive.
In 1997 hebben wij overigens reeds een studie naar een dergelijk kanaal verricht, maar helaas heeft dat geen noemenswaardige resultaten opgeleverd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The inspectors' reports to the Security Council are conclusive in terms of the non-compliance with Resolution 1441.
De verslagen die de inspecteurs ten overstaan van de Veiligheidsraad hebben uiteengezet, laten geen twijfel bestaan over de niet-naleving van resolutie 1441.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

total: complete, entire, decisive, clean, perfect, whole, unimpaireddictionary extension
© dictionarist.com