brave στα Ολλανδικά

προφορά
zn. (indiaans) krijgsman
ww. tarten, uitdagen, trotseren
bn. moedig, dapper; flink; knap

παράδειγμα ποινές

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Een paar sterke paarden, die waren opgeleid voor oorlog, trokken de wagen die twee dappere soldaten vervoerde.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For the brave, every zoo is a petting zoo.
Voor iemand die dapper is, is elke dierentuin een kinderboerderij.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Fortune favors the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Fortune favours the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He is a brave man.
Hij is een dappere man.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He was a brave soldier.
Hij was een dapper soldaat.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He was brave.
Hij was dapper.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
His brave action is worthy of a medal.
Zijn heldendaad is een medaille waard.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
His brave deed earned him respect.
Zijn dappere daad leverde hem respect op.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She was brave.
Ze was dapper.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. bright: brilliant, debonair, colourful, effective, fine, gay, showy
2. courageous: defiant, bold, game, chivalrous, hardy, confident, stalwart
3. warrior: hero, stalwart, soldier, knight
4. face: challenge, risk, dare, confront, defy, courtdictionary extension
© dictionarist.com