bold στα Ολλανδικά

προφορά
bn. stoutmoedig; vrijpostig, brutaal

παράδειγμα ποινές

Fortune favors the bold.
Het geluk staat de dapperen bij.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Fortune favours the bold.
Het geluk staat de dapperen bij.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This morning at the station, her attention was caught by a poster with bold letters.
Vanochtend bij het station werd haar aandacht getrokken door een affiche met dikgedrukte letters.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Today we face maritime pollution problems, which we must tackle head-on by adopting bold measures.
De vervuiling op zee waarmee wij momenteel geconfronteerd worden, dwingt ons tot moedige maatregelen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The people of Europe expect us to take a very bold approach here.
De Europese burgers verwachten veel van ons, en daarom moeten we eisen durven stellen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The European Parliament must make bold proposals and must remain very vigilant.
Het Europees Parlement moet moedige voorstellen doen en bijzonder waakzaam zijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We must therefore be bold in order to continue the growth now being witnessed at European level.
We moeten dus de stoute schoenen aantrekken om de groeifase waarin wij ons nu bevinden op Europees niveau uit te breiden.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I think, therefore, that we can use this experience and be bold enough to take this approach.
Daarom moeten wij mijns inziens deze ervaring aangrijpen, de stoute schoenen aantrekken en deze maatregel invoeren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A bold move towards a special quota for really light cars would therefore have been appropriate in this case.
Daarom hadden wij de moed moeten opbrengen en een speciaal quotum voor zeer lichte auto' s moeten invoeren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In my opinion and that of my group, accepting these responsibilities means taking bold decisions in at least three respects.
Als wij deze verantwoordelijkheid volledig op ons nemen, dan betekent dit volgens mij en mijn fractie dat wij op ten minste drie gebieden moedige besluiten moeten nemen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com