benefit στα Ολλανδικά

προφορά
zn. winst, baat; voordeel
ww. profiteren; winst maken, voordeel halen

παράδειγμα ποινές

Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Give him the benefit of the doubt.
Geef hem het voordeel van de twijfel.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Ill-gotten gains never benefit anyone.
Gestolen goed gedijt niet.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We can all benefit from his experience.
We kunnen allen bij zijn ervaringen baat hebben.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
These programmes have benefited Kyrgyzstan and to a more limited extent, Tajikistan.
Kirgizstan, en in mindere mate Tadzjikistan hebben van deze programma's geprofiteerd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Last but not least the pay and benefits package must be reviewed.
Tot slot dient het salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket opnieuw te worden bezien.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
No, one must not begin by carrying out a cost-benefit analysis.
Nee, men moet niet beginnen met een kosten-batenanalyse.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The cost of a baby being born blind is too high; there are no benefits that can compensate for this.
De 'kosten' van een blind kind zijn naar mijn mening te hoog - iets dergelijks kan door geen enkel voordeel worden gecompenseerd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If you want the full benefits of this directive use your vote to throw out these amendments.
Als u ten volle de vruchten wilt plukken van deze richtlijn, gebruik dan uw stem om deze amendementen van tafel te vegen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Everyone should be given the opportunity to benefit here from a common initiative regardless of their age, gender or origin.
We willen iedereen de mogelijkheid bieden van dit communautair initiatief te profiteren, ongeacht hun leeftijd, hun geslacht en hun herkomst.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. for charity: for a good cause, charity, advantage, gain, good
2. charity ball: dance, bazaar, concert, exhibition, fair
3. help: advance, avail, assist, better, further, serve, profitdictionary extension
© dictionarist.com