approved στα Ολλανδικά

προφορά
bn. goedgekeurd

παράδειγμα ποινές

I can't approve the proposal by myself.
Ik zelf kan dat voorstel niet goedkeuren.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I hope you approve.
Ik hoop dat je het eens bent.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In the end, they approved the proposal.
Uiteindelijk hebben ze het voorstel aangenomen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Our boss approved our plan.
De baas heeft ons plan goedgekeurd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She approved of my plan.
Ze keurde mijn plan goed.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The manager approved our plan.
De baas heeft ons plan goedgekeurd.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The teacher approved his plan.
De professor keurde zijn plan goed.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom didn't approve.
Tom ging niet akkoord.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
By approving this amendment, we take account of the fact that it can be very cold in the northern parts of the European Union.
Door dit amendement goed te keuren, houden wij rekening met het feit dat het in de noordelijke gebieden van de Unie zeer koud kan zijn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
Klopt het dat alle delen van het voorstel inhoudelijk zullen worden overgenomen?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com