work στα Βιετναμικά

προφορά
n. việc làm, công việc, tác phẩm
v. làm việc, bắt người nào làm việc

παράδειγμα ποινές

Uh... How's that working?
Ờ... cái đó sao rồi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I have so much work that I will stay for one more hour.
Tôi còn nhiều việc phải làm quá, chắc phải ở lại thêm một tiếng đồng hồ nữa.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
All you have to do is to work harder.
Những gì bạn phải làm là làm việc chăm chỉ hơn.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Will you please advise him to work harder?
Bạn sẽ vui lòng khuyên anh ấy làm việc chăm chỉ hơn không?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Will you please advise him to work harder?
Bạn sẽ vui lòng khuyên nó làm việc chăm chỉ hơn không?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Will you please advise him to work harder?
Bạn sẽ vui lòng khuyên hắn làm việc chăm chỉ hơn không?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Does Mary live next door to the bus driver with whom John worked?
Có phải Mary sống cạnh nhà tài xế xe buýt - người đã làm việc với Join không?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We cannot do the work in a day.
Chúng ta không thể làm công việc đó trong một ngày.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This work calls for special skill.
Công việc này đòi hỏi kỹ năng đặc biệt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Please do the work at your own convenience.
Hãy làm việc một cách thoải mái.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com