woman στα Βιετναμικά

προφορά
n. đàn bà

παράδειγμα ποινές

I heard a woman scream.
Tôi có nghe một tiếng hét của phụ nữ.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is said that women live longer than men.
Người ta thường nói là phụ nữ sống thọ hơn nam giới.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The man does the laundry, not the woman.
Đàn ông phải làm việc giặt ủi chứ không phải đàn bà.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That woman always cheated on her husband.
Người đàn bà ấy chẳng lúc nào ăn ở chung thủy với chồng mình.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There are many careers open to women.
Có rất nhiều công việc rộng mở dành cho phụ nữ.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is it true that men have oilier skin than women?
Có phải da của đàn ông có dầu nhiều hơn da của phụ nữ?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is it true that men have oilier skin than women?
Có phải da của đàn ông nhờn nhiều hơn da của phụ nữ?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
"I'm in a terrible hurry... for reasons I can't say," Dima replied to the woman. "Please, just let me try on that suit there."
"Tôi đang cực kỳ vội... vì những lý do tôi không thể nói ra," Dima trả lời người phụ nữ. "Hãy vui lòng để tôi thử bộ đồ đó."
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We are all women when we're in love.
Khi đang yêu tất cả chúng ta đều là phụ nữ.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Who speaks your language better, men or women?
Ai nói tiếng của bạn tốt hơn, đàn ông hay phụ nữ?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

stocky shaggy-coated North American carnivorous mammal: musteline, genus Gulo, mustelid, skunk bear, Gulo, musteline mammal, carcajou, Gulo luscus
musteline mammal of northern Eurasia: musteline, mustelid, musteline mammal, glutton, Gulo gulodictionary extension
© dictionarist.com