separate στα Αραβικά

προφορά
‏المنفصلة قطعة ثياب‏
‏تفرق، فصل، ميز، فرق، قسم، قطع، إفترق، إنفصل، تفكك، عزل عن بقية، إنسحب، إستخلص، فك‏
‏متباعد، منعزل، مستقل، متميز، متفرق‏

παράδειγμα ποινές

Our teacher separated us into two groups.
قسمتنا مدرستنا إلى مجموعتين.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A river separates the city into east and west.
يقسم نهرٌ المدينةَ إلى جزء شرقي و آخر غربي.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com