Γαλλικά → Αγγλικά - élément

προφορά
(m) n. element, unit; factor, ingredient

Γαλλικά → Γερμανικά - élément

προφορά
n. rippe, konstituente, komponente, bestandteil, baustein, teil, ansatzpunkt, element, einzelteil, bauelement, modul, moment

Γαλλικά → Ιταλικά - élément

προφορά
1. (général) ingrediente (m) 2. (meubles) elemento (m)
3. (chimie) elemento (m) 4. (composant) componente (f); parte (f); elemento (m)
5. (donnée) dato (m); elemento (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - élément

προφορά
1. (général) ingrediente (f) 2. (meubles) módulo (m)
3. (chimie) elemento (m) 4. (composant) componente (m); parte (f); elemento (m)
5. (donnée) dado (m); fato (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - élément

προφορά
n. элемент (m), деталь (m), звено (m), стихия (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - élément

προφορά
1. (général) ingrediente (m) 2. (meubles) elemento (m)
3. (chimie) elemento (m) 4. (composant) componente (m); pieza (f); parte (f); elemento (m)
5. (donnée) datos (mp); información (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - élément

προφορά
1. (général) ingrediënt (n) 2. (meubles) onderdeel (n)
3. (chimie) element (n) 4. (composant) component (m); onderdeel (n); element (n); bestanddeel (n)
5. (donnée) gegeven (n); feit (n)


dictionary extension
© dictionarist.com